Sut i wneud cais

Sylwch y gall strwythurau cyrsiau a modiwlau unigol newid o bryd i'w gilydd am resymau sy'n cynnwys gwelliannau i'r cwricwlwm, newidiadau staff, niferoedd myfyrwyr, gwelliannau mewn technoleg, a newidiadau i leoliadau neu ofynion cyrff rheoleiddio neu gyrff allanol. Mae'r cyfan yn ddarostyngedig i achrediad terfynol gan Gyngor y Gweithlu Addysg.