Cyrsiau

Mae'r cyrsiau newydd hyn wedi eu llunio ar y cyd drwy gydweithio agos rhwng athrawon a thiwtoriaid prifysgol i sicrhau cydbwysedd rhwng dysgu proffesiynol ymarferol a damcaniaethol. Mae newidiadau cyffrous yn digwydd yn y byd addysg yng Nghymru ar hyn o bryd a bydd angen athrawon rhagorol er mwyn gwireddu'r newidiadau hynny. Dyma eich cyfle i ddilyn gyrfa werth chweil, a bod yn rhan o gyfnod y mae disgwyl iddo fod yn un pwysig yn hanes addysg.  Ar gyrsiau CaBan, byddwch yn astudio i fod yn arweinydd dysgu trwy'r Cwricwlwm Cymreig a byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg. Yr hyn sy'n hanfodol yw ymrwymiad i hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru ynghyd ag awydd i ddatblygu'n athro rhagorol sy'n cefnogi'r mentrau addysgol sy'n digwydd yng Nghymru.

Ein Partneriaeth a'n Cyrsiau

Gan dynnu ar arbenigedd ysgolion y bartneriaeth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caer, y Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI) a GwE, mae CaBan yn bartneriaeth unigryw sydd wedi'i chynllunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi sefydlu eich hun fel athro rhagorol yng Nghymru a thu hwnt. Gyda'n gilydd, rydym wedi datblygu ystod o gyrsiau Cynradd ac Uwchradd rhagorol ar gyfer Addysg Athrawon, ar draws amrywiaeth o bynciau, ar lefel israddedig ac ôl-radd.

Defnyddiwch yr arweiniad hwn i ddysgu sut y gall ein cyrsiau eich helpu chi i ddod yn arweinydd dysgu adfyfyriol, ysbrydoledig, arloesol a gwydn.

Use this guide to discover how our courses can help you to become a reflective, inspirational, innovative and resilient leader of learning.