Dilynwch un o gyrsiau CaBan, un ai ym Mangor neu yng Nghaer, a datblygu i fod yn athro creadigol sydd yn arweinydd dysgu adyfyriol, ysbrydoledig, arloesol a gwydn.

Ar y cyd ag ysgolion o ansawdd uchel, mae Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer wedi creu partneriaeth unigryw ac arloesol CaBan.

Gyda'r bwriad penodol o ddatblygu athrawon o ansawdd uchel, a fydd yn deall a hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant Cymraeg ac yn deall gofynion addysgu mewn cyd-destunau dwyieithog, bydd CaBan yn eich helpu i fod yn athro abl, moesegol ac uchelgeisiol i'r dyfodol.

Rydym wedi cynllunio cyfres o raglenni Cynradd ac Uwchradd rhagorol ar gyfer Addysg Athrawon, mewn amrywiaeth o bynciau, ar lefel israddedig ac ôl-radd, a fydd yn esgor ar athrawon rhagorol yn y dyfodol, i Gymru a thu hwnt.

'CaBan, dyfodol addysg athrawon yng ngogledd Cymru'

Ein Partneriaeth

Gan elwa ar arbenigedd Prifysgol Bangor, Prifysgol Caer, Ysgolion Arweiniol a Rhwydwaith, CIEREI a GwE, mae CaBan yn bartneriaeth unigryw a fydd yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ddatblygu i fod yn athro rhagorol yng Nghymru a thu hwnt.

Diddordeb?

Os ydych am gael gwybodaeth bellach am unrhyw un o’n cyrsiau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am CaBan, cwblhewch y ffurflen isod.

Cyflwyno’r ffurflen

The server encountered an error.

Derbyniwyd y ffurflen

*Wrth bwyso Cyflwyno rydych yn caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad gyda chi ynglŷn â materion sy’n ymwneud a’r cwrs rydych wedi dangos diddordeb ynddo. Rydych felly yn cytuno i CaBan ddefnyddio’ch data personol yn unol â datganiad cyfrinachedd Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer.

Bydd y ddwy Brifysgol yn defnyddio’ch data i roi gwybodaeth bellach i chi am CaBan a gwybodaeth am ddigwyddiadau fel Dyddiau Agored.

Er mwyn ein helpu i gadw mewn cysylltiad, fe allem ddefnyddio gwasanaethau hysbysebu trydydd parti a llwyfannau cyfathrebu. Gallwch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost i caban@bangor.ac.uk

Sut mae ymgeisio

Os oes gennych ddiddiordeb mewn astudio gyda CaBan, bydd angen i chi wneud cais trwy un ai Prifysgol Bangor (B06) neu Prifysgol Caer (C55) trwy Wasanaeth Prifysgolion a Cholegau, UCAS.

Meithrin athrawon yfory gyda’n gilydd

 Caban 2018. Cynhelir y wefan hon gan Brifysgol Bangor.
Cliciwch yma i ddysgu sut rydym yn ymdrin â’ch preifarwydd a chwcis