Mwy o wybodaeth

Croeso

Croeso i wefan CaBan. Mae CaBan yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Bangor, Prifysgol Caer, y Consortiwm Rhanbarthol GwE, y sefydliad ymchwil CIEREI ac wrth gwrs ein hysgolion. Gyda’n gilydd rydym yn rhannu’r nod cyffredin o addysgu’r genhedlaeth nesaf o addysgwyr o’r radd flaenaf, o addysg gychwynnol athrawon ac ymlaen trwy ddysgu proffesiynol parhaus ar hyd eu gyrfa. Mae CaBan yn croesawu diwygio system addysg Cymru ac mae’n chwarae rhan hanfodol mewn cyflawni “Cenhadaeth ein Cenedl”.

Ein nod yw sicrhau bod athrawon ledled y rhanbarth wedi eu paratoi’n llwyr i gyflawni’r targedau uchelgeisiol y mae Cymru wedi’u gosod ar gyfer ansawdd ei haddysg. Rydym angen athrawon sy’n arloesol, yn greadigol, angerddol ac uchelgeisiol. Athrawon sy’n deall yr iaith a’r diwylliant Cymraeg ac yn parchu pob plentyn waeth beth yw eu gallu neu eu cefndir. Rhaid i ni beidio â methu, ac ni allwn fethu gyda’r genhadaeth hon.

Jeremy Griffiths
Cyfarwyddwr Gweithredol CaBan