Ffurflenni, Llawlyfrau a Chyflwyniadau 2023/24

Croeso i dudalen adnoddau CaBan Bangor ar gyfer 2023/24.

Yn ogystal mae Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i athrawon ddatblygu yn broffesiynol. Rydym yn cynnig cyrsiau sydd yn cael eu dysgu neu gyfleoedd i wneud gwaith ymchwil. Os hoffech wybod mwy, yna ewch i Astudiaethau Ol-raddedig trwy Ddysgu neu Maes Pwnc Ol-raddedig trwy Ymchwil. Os hoffech drafod yr opsiynau posibl ymhellach, anfonwch ebost at addysg@bangor.ac.uk. Diolch yn fawr.

Fersiynau Cymraeg English Versions
Cyflwyniadau Presentations
Cwblhau’r Ffurflen Asesu Addysgeg Completing the Pedagogy Assessment Form
Cwblhau’r Adroddiad Profiad Ysgol Completing the School Experience Report
Defnyddio’r Dyddlyfr Proffesiynol Using the Professional Journal
Astudiaeth Gwers Lesson Study
Ymchwil Gweithredu Action Research
Llawlyfrau Handbooks
Camau Datblygu Athro Cyswllt Associate Teacher Stages of Development
Adroddiad Monitro Datblygu Mentoriaid Mentor Development Monitoring Report
Y Llawlyfr Mentor The Mentor Handbook
Llawlyfr Asesu SPAA PSTL Assessment Handbook
Profiad Ysgol BA Blwyddyn 1 BA Year 1 School Experience
Profiad Ysgol BA Blwyddyn 2 BA Year 2 School Experience
Profiad Ysgol BA Blwyddyn 3 BA Year 3 School Experience
Profiad Ysgol TAR Cynradd PGCE Primary School Experience
Profiad Ysgol TAR Uwchradd PCCE Secondary School Experience
Cynlluniau’r Flwyddyn Year Plans
Cynllun Blwyddyn 1 BA BA Year 1 Plan
Cynllun Blwyddyn 2 BA BA Year 2 Plan
Cynllun Blwyddyn 3 BA BA Year 3 Plan
Cynllun Blwyddyn TAR Cynradd PGCE Primary Year Plan
Cynllun Blwyddyn TAR Uwchradd PGCE Secondary Year Plan
Ffurflenni Forms
Ffurflen Asesu Addysgeg Pedagogy Assessment Form
Adroddiad Profiad Ysgol School Experience Report
Ffurflen Cefnogaeth Ychwanegol Enhanced Support Form
Cynllun Gwers Lesson Plan
Enghreifftiau Exemplars
Ffurflen Asesu Addysgeg Enghreifftiol Exemplar Pedagogy Assessment Form
Adroddiad Profiad Ysgol Enghreifftiol Exemplar School Experience Report
Tudalennau Dyddlyfr Enghreifftiol Journal Page Exemplars