O ddiddordeb?

Os ydych am gael gwybodaeth bellach am unrhyw un o’n cyrsiau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am CaBan, cwblhewch y ffurflen isod.

Mae gen i ddiddordeb ynCysylltwch â mi yn
Hoffwn gychwyn yn

Wrth bwyso Cyflwyno rydych yn caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad gyda chi ynglŷn â materion sy’n ymwneud a’r cwrs rydych wedi dangos diddordeb ynddo. Rydych felly yn cytuno i CaBan ddefnyddio’ch data personol yn unol â datganiad cyfrinachedd Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer.

Bydd y ddwy Brifysgol yn defnyddio’ch data i roi gwybodaeth bellach i chi am CaBan a gwybodaeth am ddigwyddiadau fel Dyddiau Agored.

Er mwyn ein helpu i gadw mewn cysylltiad, fe allem ddefnyddio gwasanaethau hysbysebu trydydd parti a llwyfannau cyfathrebu. Gallwch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost i caban@bangor.ac.uk.

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer wedi sefydlu partneriaeth CaBan ar gyfer darparu Addysg Gychwynnol Athrawon yng Ngogledd Cymru. Er mwyn cyflwyno’r ddarpariaeth ar y cyd yn effeithiol, bydd y prifysgolion yn trin ac yn prosesu data ymgeiswyr y rhaglen a’r myfyrwyr yn unol â’u Hysbysiadau Preifatrwydd eu hunain: Prifysgol Bangor; Prifysgol Caer.

Yn ogystal, ac er mwyn sicrhau bod y bartneriaeth yn cael ei chyflwyno’n effeithiol, mae’n ofynnol i’r Prifysgolion rannu gwybodaeth â’i gilydd a chydag ysgolion y bartneriaeth (Ysgolion Cynradd, Uwchradd, Ysgolion Arbennig a chanolfannau awyr agored sy’n rhan o’r bartneriaeth) i sicrhau gweinyddu effeithiol; galluogi cyfathrebu; sicrhau lles;sicrhau cysondeb, tegwch, ansawdd a safonau ar draws y sefydliadau; sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion achredu Llywodraeth Cymru a galluogi cydweithio effeithiol a chywir gydag ysgolion partneriaeth yn rhanbarth Gogledd Cymru. Ni chaiff gwybodaeth ei rhannu ond fel bo’n gwbl angenrheidiol fel y rheolir hynny gan y Protocol (au) Rhannu Gwybodaeth ar gyfer rhannu gwybodaeth yn rheolaidd rhwng y prifysgolion ac ysgolion y bartneriaeth.