Rhaglen Datblygu Mentora CaBan

Mae Rhaglen Datblygu Mentora CaBan yn canolbwyntio'n gryf ar y sgiliau arweinyddol a rheolaethol sydd eu hangen i ddatblygu dysgu Proffesiynol ehangach mewn oedolion eraill. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar y cyd gan gydweithwyr allweddol ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Caer, Ysgolion Arweiniol a Rhwydwaith, GwE ac arbenigwyr allanol yn y maes.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen i allu cefnogi athrawon cyswllt i gael yr effaith gadarnhaol fwyaf ar ddisgyblion yn ein hysgolion, ac i gefnogi cadw athrawon newydd yn y proffesiwn drwy eu paratoi i fod yn fwy annibynnol a gwydn yn eu hymarfer.   Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar sgiliau yn hytrach nag ar broses, wedi'i llywio ac wedi'i seilio ar yr ymchwil ddiweddaraf ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ddysgu oedolion a phroffesiynol, mentora a hyfforddi ym maes AGA, Addysg i Athrawon a Dysgu Sefydliadol.

Mae'n cynnig cyfle i fentoriaid ysgol fyfyrio ar yr amrywiaeth a'r trosglwyddiaeth o sgiliau’r mentor o fewn a thu hwnt i AGA