Ffurflenni, Llawlyfrau a Chyflwyniadau 2020/21
Forms, Handbooks and Presentations 2020/21

Croeso i dudalen adnoddau CaBan Bangor ar gyfer 2020/21. Gobeithio y bydd y dogfennau o fudd i chi. 

Yn ogystal mae Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i athrawon ddatblygu yn broffesiynol. Rydym yn cynnig cyrsiau sydd yn cael eu dysgu neu gyfleoedd i wneud gwaith ymchwil. Os hoffech wybod mwy, yna ewch i Astudiaethau Ol-raddedig trwy Ddysgu neu Maes Pwnc Ol-raddedig trwy Ymchwil. Os hoffech drafod yr opsiynau posibl ymhellach, anfonwch ebost at addysg@bangor.ac.uk. Diolch yn fawr.

Welcome to the CaBan Bangor resources page for 2020/21. We very much hope that these documents will be useful to you.

The School of Education and Human Development at Bangor University also offer a variety of opportunities for professional development for teachers. We offer taught courses as well as research opportunities. If you would like to know more, please visit Postgraduate Taught in Education or Research Programmes in Education. If you would like to discuss your options further please send an email to education@bangor.ac.uk. Thank you

Fersiynau Cymraeg English Versions
Cyflwyniadau Presentations
Cwblhau’r Ffurflen Asesu Addysgeg Completing the Pedagogy Assessment Form
Cwblhau’r Adroddiad Profiad Ysgol Completing the School Experience Report
Defnyddio’r Dyddlyfr Proffesiynol Using the Professional Journal
Llawlyfrau Handbooks
Y Llawlyfr Mentor The Mentor Handbook
Llawlyfr Asesu SPAA PSTL Assessment Handbook
Profiad Ysgol BA Blwyddyn 1 BA Year 1 School Experience
Profiad Ysgol TAR Cynradd PGCE Primary School Experience
Profiad Ysgol TAR Uwchradd PCCE Secondary School Experience
Cynlluniau’r Flwyddyn Year Plans
Cynllun Blwyddyn 1 BA BA Year 1 Plan
Cynllun Blwyddyn 2 BA BA Year 2 Plan
Cynllun Blwyddyn 3 BA BA Year 3 Plan
Cynllun Blwyddyn TAR Cynradd PGCE Primary Year Plan
Cynllun Blwyddyn TAR Uwchradd PCCE Secondary Year Plan
Ffurflenni Forms
Ffurflen Asesu Addysgeg Pedagogy Assessment Form
Adroddiad Profiad Ysgol School Experience Report
Ffurflen Cefnogaeth Ychwanegol Enhanced Support Form
Ffurflen Datblygu Safonau Standards Development Form
Cynllun Gwers Lesson Plan
Enghreifftiau Exemplars
Ffurflen Asesu Addysgeg Enghreifftiol Exemplar Pedagogy Assessment Form
Adroddiad Profiad Ysgol Enghreifftiol Exemplar School Experience Report
Tudalennau Dyddlyfr Enghreifftiol Journal Page Exemplars